Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:38:08

Poprawka 35

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1