Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:16:13

Poprawka 97

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1