Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 16:29:48

Poprawka 20

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2