Narzędzia:

Dnia 12-01-2021 godz. 11:04:54

Za: 41 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 29