Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2021

Dnia 12-01-2021 godz. 17:02:31

Poprawka 75

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1