Narzędzia:

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


27, 28 i 29 października 2021 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

15
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


16
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


17
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


18
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


19
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


20
Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


21
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


22
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


23
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 5-7


24
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


25
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


26
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 10


27
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


28
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


29
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


30
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 67


31
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


32
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 7, 13, 14, 16, 24, 25, 29, 31, 33, 34, 42-48, 50, 52-54, 63, 64, 66, 69-71, 74, 76


33
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


34
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


35
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


36
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


37
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


38
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


39
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


40
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18, 32


41
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19


42
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20


43
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


44
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22


45
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23


46
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26


47
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27


48
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28


49
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35


50
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36


51
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 37


52
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 38


53
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 39


54
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40


55
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 41


56
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 49


57
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 51


58
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 55


59
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56


60
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 57


61
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 58


62
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 59


63
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 61


64
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 62


65
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 65


66
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 72


67
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 73


68
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 75


69
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkamiNr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 5-7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 67

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 7, 13, 14, 16, 24, 25, 29, 31, 33, 34, 42-48, 50, 52-54, 63, 64, 66, 69-71, 74, 76

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18, 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 37

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 39

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 41

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 49

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 51

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 55

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 57

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 58

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 61

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 62

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 65

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 72

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 73

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 75

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania