Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:52:32

Poprawka 4, 7, 13, 14, 16, 24, 25, 29, 31, 33, 34, 42-48, 50, 52-54, 63, 64, 66, 69-71, 74, 76

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1