Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:43:13

Poprawka 4

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3