Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:05:37

Poprawka 36

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2