Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:02:10

Poprawka 26

Za: 50 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1