Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:42:47

Poprawka 3

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1