Narzędzia:

Dnia 28-10-2021 godz. 18:20:55

Wniosek o drugie czytanie

Za: 10 Przeciw: 86 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1