Narzędzia:

32. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2

 


1.

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Senat w dniu 27 października 2021 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy
Druki sejmowe: 165716681668 A
Druki senackie: 538538 A538 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 538u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej - pilny projekt ustawy 
druki sejmowe nr 1657, 1668
druki senackie nr 538, 538 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiUstawa dotyczy budowy zabezpieczenia granicy państwowej tj. bariery, którą stanowić będą urządzenia budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną oraz telekomunikacyjną. Inwestycja ma zapewnić ochronę granicy państwowej oraz wspomóc przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 538 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 października 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki senackie: 513513 A513 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 513u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1503, do druku 1503, 1602, 1602-A
druki senackie nr 513, 513 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Przedmiotowa ustawa stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2015 r. po przyjęciu przez Radę Ministrów „Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.”. Celem ustawy jest umożliwienie dalszego nabywania kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i przeprowadzenie ich likwidacji, jak również restrukturyzacji zatrudnienia.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 6 października  2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 513 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


3.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Senat w dniu 28 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1582do druku 1582do druku 15821605
Druki senackie: 505505 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 505uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
druki sejmowe nr 1582, do druku 1582, 1605
druki senackie nr 505, 505 A

Był to prezydencki projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ustawa ustanawia dzień 27 grudnia świętem państwowym – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.


Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 505 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Senat w dniu 28 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 159016041604 A
Druki senackie: 518518 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 518uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie.
druki sejmowe nr 1590, 1604, 1604-A
druki senackie nr 518, 518 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ustawa wprowadza możliwość przyznania przez ministra ds. kultury fizycznej dodatkowych stypendiów sportowych, m.in. dla młodych i zdolnych zawodników.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 


Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 518 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski. 

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 października 2021 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe: 1547do druku 154716031603 A
Druki senackie: 511511 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 511u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowenr 1547, do druku 1547, 1603, 1603-A
druki senackie nr 511, 511 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa wprowadza zmiany w przepisach w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur oraz rozwiązania mające na celu uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Zmiany w tym zakresie dotyczą uproszczeń w wystawianiu faktur korygujących, faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 511 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 28 października 2021 r. wprowadził poprawki (62) do ustawy
Druki senackie: 506506 A506 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaOE-372materiał porównawczy
Uchwała: 506u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1532, do druku 1532, 1532-A, do druku 1532-A, 1597, 1597-A
druki senackie nr 506, 506 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nowelizacja wprowadza szereg zmian w różnych ustawach podatkowych, w tym m.in.: podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku; podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego zastosowanie ma 32% stawka podatku; nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego dla osób fizycznych.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 20 i 27października 2021 r.
Komisja wnosi  o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 506 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (druk nr 506 A).
Sprawozdawcami mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będą: senator Krzysztof Mróz oraz senator Grzegorz Bierecki.


7.

Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji powstałej po orzeczeniu TSUE w sprawie Kopalni Turów.

Senat w dniu 28 października 2021 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji powstałej po orzeczeniu TSUE w sprawie Kopalni Turów.

Wniosek w sprawie przedstawienia stosownej informacji złożył  Wicemarszałek Michał Kamiński.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 1568do druku 15681568-002.pdf16181618 A
Druki senackie: 531531 A531 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 531u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1568, do druku 1568, 1618
druki senackie nr 531, 531 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa dotyczy m.in. wprowadzenia możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na zasadach analogicznych do tych, które obowiązywały przed wyjściem tego kraju z UE.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 20 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 531 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu senator Beata Małecka-Libera.


9.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Senat w dniu 29 października 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 160816341634 A
Druki senackie: 535535 A541535 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 535u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
druki sejmowe nr 1608, 1634
druki senackie nr 535, 535 A, 541

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa m.in. przenosi kompetencje dotyczące wydawania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd z ministra ds. transportu na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, co ma usprawnić obsługę obywateli w tym zakresie. Zmiany obejmują także m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach oraz zawężenie katalogu pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury


Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 26 października 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 535 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.

Jednocześnie komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przedstawione zmiany mają na celu umożliwienie zwiększenia maksymalnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań obwodnicowych przez ministra właściwego ds. transportu. (druk nr 541). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 1 października 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1513do druku 151315651565 A
Druki senackie: 517517 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 517u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1513, do druku 1513, 1565, 1565-A
druki senackie nr 517, 517 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dokonuje niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie przepisów Unii Europejskiej, dotyczących wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, tzw. pakietu IFD/IFR, którego celem jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 4 października 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 listopada 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 października 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 października 2021 r. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 517 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.