Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:11:19

Poprawka 55

Za: 54 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2