Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:58:30

Poprawka 18, 32

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2