Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:07:14

Poprawka 38

Za: 5 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1