Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:01:40

Poprawka 23

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1