Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:36:24

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1