Narzędzia:

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


27, 28 i 29 października 2021 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Wniosek o odrzucenie ustawy


2
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


3
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 1, 6


4
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 2, 15


5
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 3


6
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 5


7
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 7


8
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 9


9
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 10


10
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 11


11
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 12


12
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 13


13
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 14


14
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 1, 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 2, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania