Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:44:15

Poprawka 9

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1