Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:43:46

Poprawka 8, 10

Za: 96 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1