Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:55:31

Poprawka 10

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1