Narzędzia:

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


27, 28 i 29 października 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

71
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


72
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


73
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


74
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


75
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


76
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


77
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


78
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


79
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1,3-5


80
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 2


81
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


82
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


83
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


84
Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


85
Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Poprawka 1, 3


86
Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


87
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Poprawki 1-8


88
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


89
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Poprawka 1-4


90
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


91
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


92
Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


93
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawki 1-3, 6-8


94
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 4, 9


95
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 5, 11


96
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 10


97
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 12, 13


98
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


99
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 1


100
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 2


101
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 3


102
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 4


103
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 5


104
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 6


105
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 7


106
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 8


107
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 9


108
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 10, 15


109
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 11


110
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 12, 21


111
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 13


112
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 14


113
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 16


114
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 17


115
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 18


116
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 19


117
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 20


118
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


119
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Wniosek o odrzucenie ustawy


120
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Wniosek o odrzucenie ustawy


121
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 25


122
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


123
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 4-22


124
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 26-32


125
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


126
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Poprawka


127
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Wniosek o odrzucenie ustawy


128
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


129
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o odrzucenie ustawy


130
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


131
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


132
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Poprawka 1


133
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Poprawka 2


134
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o odrzucenie ustawy


135
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


136
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka


137
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


138
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


139
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


140
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


141
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Wniosek o przyjęcie projektu


142
Drugie czytanie projektu uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1,3-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Poprawka 1, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Poprawki 1-8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Poprawka 1-4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawki 1-3, 6-8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 94
Temat głosowania
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 4, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 95
Temat głosowania
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 5, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 96
Temat głosowania
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 97
Temat głosowania
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Poprawka 12, 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 98
Temat głosowania
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 99
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 100
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 101
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 102
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 103
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 104
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 105
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 106
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 107
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 108
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 10, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 109
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 110
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 12, 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 111
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 112
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 113
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 114
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 115
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 116
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 117
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 118
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 119
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 120
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 121
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 122
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 123
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 4-22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 124
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 26-32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 125
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 126
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 127
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 128
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 129
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 130
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 131
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 132
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 133
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 134
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 135
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 136
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 137
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 138
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 139
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 140
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 141
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 142
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania