Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Dnia 28-10-2021 godz. 17:39:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1