Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:12:53

Poprawka 57

Za: 3 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1