Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:08:45

Poprawka 41

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1