Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:19:10

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 49 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 46 Nie głosowało: 1