Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:02:55

Poprawka 27

Za: 48 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3