Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:03:55

Poprawka 28

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2