Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:17:02

Poprawka 72

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2