Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:44:52

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1