Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:35:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1