Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:42:17

Poprawka 2, 5-7

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1