Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 18:15:12

Poprawka 62

Za: 48 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1