Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-10-2021 godz. 17:50:47

Poprawka 2, 67

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1