Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-10-2014 na 62. posiedzeniu Senatu

Za: 18 Przeciw: 14 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 14:45:54 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

4 14:46:18 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

5 14:46:41 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

6 14:47:03 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

7 14:49:14 wstrzymał się Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

8 14:52:37 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Wniosek o odrzucenie ustawy

9 14:53:30 za Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 1, 10, 20

10 14:53:51 za Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 2

11 14:54:28 za Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 4, 17, 22, 30

12 14:55:05 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 6, 28

13 14:55:43 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 7

14 14:56:04 za Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 8

15 14:56:33 za Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 9

16 14:57:02 za Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 11

17 14:57:39 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 12

18 14:58:05 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 13

19 14:58:33 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 14

20 14:59:03 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 15

21 14:59:42 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 16

22 15:00:40 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 21

23 15:01:24 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 24

24 15:02:11 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 26

25 15:02:46 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 27

26 15:03:18 przeciw Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 29

27 15:03:47 za Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 31

28 15:04:08 za Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Poprawka 32, 33

29 15:04:40 za Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

30 15:06:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o odrzucenie

31 15:06:38 za Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Poprawka

32 15:07:01 za Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

33 15:07:51 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 15:09:00 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 15:10:21 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu