Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:02:11

Poprawka 26

Za: 2 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 10