Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:59:03

Poprawka 15

Za: 5 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 9