Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:56:33

Poprawka 9

Za: 62 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 9