Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:57:02

Poprawka 11

Za: 61 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 9