Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:58:05

Poprawka 13

Za: 2 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 10