Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:06:06

Wniosek o odrzucenie

Za: 30 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10