Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:59:42

Poprawka 16

Za: 3 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 9