Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:00:40

Poprawka 21

Za: 2 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 9