Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-10-2014 godz. 14:46:18

Poprawka 2

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12