Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-10-2014 godz. 14:47:03

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13