Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:57:39

Poprawka 12

Za: 2 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 9