Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:03:18

Poprawka 29

Za: 0 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 9