Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:01:24

Poprawka 24

Za: 1 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 9