Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:52:37

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 31 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9